GRP MEDIA SCHOOL :
1. "Media Essentials"

De 'Media Essentials' cyclus behandelt de basisbegrippen van mediaplanning die onmisbaar zijn voor elke professional uit de communicatiesector, zoals bereik, dekking, rating, profielen, verspreiding, kost/000, selectiviteit, GRP, OTS, herinnering, benchmarks en online reporting. Meer info


2. "Market Essentials"

De GRP en het platform M.E.D.I.A. – "our Media Environment Deserves Ideas and Ambitions", een gezamelijk initiatief van de media agencies en saleshouses (UMA - R12) – hebben samen een programma uitgewerkt dat als een verlengstuk mag beschouwd worden van de webinars van 2013. Het objectief is het actiepunt  “Increase mutual knowledge” uit het actieplan van M.E.D.I.A. verder uit te werken en te complementeren.  Meer info


3. "Advanced Communication Strategy Management"

De voortschrijdende digitalisering heeft de hedendaagse consument helemaal “connected” gemaakt. Hij heeft nu uitgebreide middelen om zich te informeren, om te reageren en om te beinvloeden. Daardoor is het  “traditionele model” van push communicatie onder druk komen te staan en moet een mediastrategie vandaag helemaal anders aangepakt worden. Paid, Owned en Earned media eisen daarbij een evenwaardige plaats op, en de juiste balans vinden tussen deze kanalen is ”the new art of recommendation”. Meer info

© 2014 Groep voor Research en Planning • Site hosted and designed by Create2be