07/06/2016

GRP MEDIA SESSION "Online ad viewability: is Belgium in or out?"

”Op het internet is alles meetbaar”. Maar doen we dat dan goed? De explosieve ontwikkeling van online reclame deed de vraag verveelvoudigen, maar het aanbod kon niet altijd volgen. Oplossing: de reclame een beetje overal plaatsen, links, rechts, onderaan en zelfs onder de zichtbare drempel. Het aantal impressies werd dus wel degelijk geleverd (en gemeten), maar kon slechts gezien worden onder welbepaalde omstandigheden. Gelukkig heeft de tripartite zich daarover bezorgd gemaakt, en het Amerikaanse Media Rating Council (MRC) gaf als eerste een aanzet om de markt op het vlak van visibiliteit te reguleren. Ondertussen is Viewabilty in gans de wereld een performantie indicator geworden voor online mediaplannen. Meer info

GRP MEDIA SCHOOL :
1. "Media Essentials"

De 'Media Essentials' cyclus behandelt de basisbegrippen van mediaplanning die onmisbaar zijn voor elke professional uit de communicatiesector, zoals bereik, dekking, rating, profielen, verspreiding, kost/000, selectiviteit, GRP, OTS, herinnering, benchmarks en online reporting. Meer info


2. "Market Essentials"

4 EVENINGS CYCLUS  >  28 april, 12 mei, 26 mei & 9 juni

De "Media Essentials” cursus legt de focus op de media en het jargon (“what?”). De MARKET ESSENTIALS vervolledigt dit met een focus op de actoren en processen binnen de reclamemarkt (“how?”). Hoe bouwt men media-merken en hoe worden ze vermarkt? Hoe komt men tot een mediastrategie, en hoe verloopt de aankoop en het trading proces? Wat zijn de verwachtingen van de adverteerders? Hoe verloopt een mediapitch proces? Meer info


3. "Advanced Communication Strategy Management"

3 DAYS CYCLUS  >  16 februari - 15 maart - 12 & 26 april
+ aanvullend AMMA Nominees day op 22 maart

De voortschrijdende digitalisering heeft de hedendaagse consument helemaal “connected” gemaakt. Hij heeft nu uitgebreide middelen om zich te informeren, om te reageren en om te beinvloeden. Daardoor is het  “traditionele model” van push communicatie onder druk komen te staan en moet een mediastrategie vandaag helemaal anders aangepakt worden. Paid, Owned en Earned media eisen daarbij een evenwaardige plaats op, en de juiste balans vinden tussen deze kanalen is ”the new art of recommendation”. Meer info

© 2016 Groep voor Research en Planning • Site hosted and designed by Create2be