Volgende evenementen van de GRP

GRP MEDIA SCHOOL :
1. Media Essentials

8 avonden, van 17u30 tot 20u30, in september/oktober

Een echte basiscursus die een globaal én actueel overzicht geeft van de media in België, traditioneel zowel als digitaal. De definities, betekenis en het gebruik van alle media begrippen worden uitgelegd en toegepast in oefeningen. Van alle media wordt een overzicht gegeven van het Belgische landschap en welke rol het medium kan spelen in advertising: wat zijn de mogelijkheden, sterkte/zwakte, de impact en de planning in de praktijk. Meer info


2. NEW! Mediabytes

7 avonden, van 17u30 tot 20u30, van half september tot mid november

Een overzicht van alle digitale kanalen, met de mogelijkheden die ze bieden in advertising. Het doel is om de techniciteit van alle specialisaties te begrijpen, zonder evenwel het overzicht te verliezen. Digitaal jargon, het meten, data, analysics en programmatic komen aan bod. De reeks sluit af met een praktijksessie rond digitale touchpoint planning. Meer info


3. "Advanced Communication Strategy Management"

De voortschrijdende digitalisering heeft de hedendaagse consument helemaal “connected” gemaakt. Hij heeft nu uitgebreide middelen om zich te informeren, om te reageren en om te beinvloeden. Daardoor is het  “traditionele model” van push communicatie onder druk komen te staan en moet een mediastrategie vandaag helemaal anders aangepakt worden. Paid, Owned en Earned media eisen daarbij een evenwaardige plaats op, en de juiste balans vinden tussen deze kanalen is ”the new art of recommendation”. Meer info

© 2017 Groep voor Research en Planning • Site hosted and designed by Create2be