22/10/2015

MULTI-SCREEN TV: THE NEXT MEASUREMENT CHALLENGE

Er komen steeds meer varianten op het klassieke “lineair live TV kijken”. Uitgesteld, niet lineair, short form, VOD, sVOD, OTT…. En dat gebeurt steeds meer op verschillende schermen. Dit stelt grote uitdagingen om alles correct te meten. De ultieme wens van de markt is het globaal bereik te kennen en de incremental reach van al deze nieuwe platformen. Meer info

GRP MEDIA SCHOOL :
1. "Media Essentials"

De cyclus gaat van start in september 2015

De 'Media Essentials' cyclus behandelt de basisbegrippen van mediaplanning die onmisbaar zijn voor elke professional uit de communicatiesector, zoals bereik, dekking, rating, profielen, verspreiding, kost/000, selectiviteit, GRP, OTS, herinnering, benchmarks en online reporting. Meer info


2. "Market Essentials"

In deze cyclus worden de ecosystemen binnen de reclamemarkt zorgvuldig uitgelegd. Alle actoren komen aan bod met hun rol, hun werking en hun soms tegenstrijdige belangen. In die zin mag deze cyclus gezien worden als het logische vervolg van de “Media Essentials”. Meer info


3. "Advanced Communication Strategy Management"

De voortschrijdende digitalisering heeft de hedendaagse consument helemaal “connected” gemaakt. Hij heeft nu uitgebreide middelen om zich te informeren, om te reageren en om te beinvloeden. Daardoor is het  “traditionele model” van push communicatie onder druk komen te staan en moet een mediastrategie vandaag helemaal anders aangepakt worden. Paid, Owned en Earned media eisen daarbij een evenwaardige plaats op, en de juiste balans vinden tussen deze kanalen is ”the new art of recommendation”. Meer info

© 2015 Groep voor Research en Planning • Site hosted and designed by Create2be