23/10/2014

GRP MEDIA SESSION 'Darwin & Media Research: nature always finds a (better) way!'

De mediastudies die we als "klassiek" bestempelen blijven per definitie weinig innoverend. Er is een natuurlijke inertie wat betreft de currencies die de markt niet wil verstoren en een voorkeur voor single source wegens technisch eenvoudiger en vaak ook goedkoper. Daardoor stellen beslissingnemers en analisten zich tevreden met een discutabel compromis. Meer info

GRP MEDIA SCHOOL :
1. "Media Essentials"

8 avondsessies vanaf september 2014

De 'Media Essentials' cyclus behandelt de basisbegrippen van mediaplanning die onmisbaar zijn voor elke professional uit de communicatiesector, zoals bereik, dekking, rating, profielen, verspreiding, kost/000, selectiviteit, GRP, OTS, herinnering, benchmarks en online reporting. Meer info


2. "Market Essentials"

De GRP en het platform M.E.D.I.A. – "our Media Environment Deserves Ideas and Ambitions", een gezamelijk initiatief van de media agencies en saleshouses (UMA - R12) – hebben samen een programma uitgewerkt dat als een verlengstuk mag beschouwd worden van de webinars van 2013. Het objectief is het actiepunt  “Increase mutual knowledge” uit het actieplan van M.E.D.I.A. verder uit te werken en te complementeren.  Meer info


3. "Advanced Communication Strategy Management"

De voortschrijdende digitalisering heeft de hedendaagse consument helemaal “connected” gemaakt. Hij heeft nu uitgebreide middelen om zich te informeren, om te reageren en om te beinvloeden. Daardoor is het  “traditionele model” van push communicatie onder druk komen te staan en moet een mediastrategie vandaag helemaal anders aangepakt worden. Paid, Owned en Earned media eisen daarbij een evenwaardige plaats op, en de juiste balans vinden tussen deze kanalen is ”the new art of recommendation”. Meer info

© 2014 Groep voor Research en Planning • Site hosted and designed by Create2be